สำนักบริหารกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

21

ด้วยศาลจังหวัดทุ่งสง แจ้งว่า นายซิ้วยิ้น แซ่โง้ย บิดาของนายสุวิทย์ พิพัฒนชัยพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพิมาย ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทุ่งสง ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้         วันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดหัวลำโพง ศาลา ๑ ถนนพระราม ๔ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร         วันที่ ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา พิธีฝังศพ ณ สุสานศรีคิวรรณสุขาวดี ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  

อ่านข่าว

แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค ๔
 1. แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค ๔

แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลอุทธรณ์ภาค ๕
 1. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลอุทธรณ์ภาค ๕

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค ๘
 1. แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค ๘

แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
 1. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

แจ้งย้ายที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก และเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
 1. แจ้งย้ายที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก และเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์

แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลจังหวัดปัตตานี
 1. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลจังหวัดปัตตานี

แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลแรงงานภาค ๙
 1. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลแรงงานภาค ๙

แจ้งสถานที่ทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
 1. ว.792

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารใหม่สำนักบริหารกลาง กลุ่มสารบรรณกลางและข้อมูลสารสนเทศ งานสารบรรณสำนักงานศาลยุติธรรม
 1. ว.819

แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีและศาลจังหวัดอุดรธานี
 1. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีและศาลจังหวัดอุดรธานี

แจ้งสถานที่ทำการและหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค 9 ศาลจังหวัดเชียงคำ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1,ภาค 3,ภาค 4,ภาค 5,ภาค 6,ภาค 8 และภาค 9
 1. แจ้งสถานที่ทำการและหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค 9 ศาลจังหวัดเชียงคำ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1,ภาค 3,ภาค 4,ภาค 5,ภาค 6,ภาค 8 และภาค 9

แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
 1. ศย ๐๐๕/ว๕๑

กำหนดการพระราชพิธีและรัฐพิธีรประจำปี 2560
หนังสือเวียน
 1. หนังสือเวียน

กำหนดการพระราชพิธีและรัฐพิธี วางพวงมาลา วางพานพุ่ม ลงนามถวายพระพรประจำปี ๒๕๖๐
 1. กำหนดการพระราชพิธีและรัฐพิธี วางพวงมาลา วางพานพุ่ม ลงนามถวายพระพรประจำปี ๒๕๖๐

ตารางเวรเข้าเฝ้าฯ งานพระราชพิธี รัฐพิธี ประจำปี ๒๕๖๐
 1. ตารางเวรเข้าเฝ้าฯ งานพระราชพิธี รัฐพิธี ประจำปี ๒๕๖๐

หนังสือบริการ
ใบสั่งจองสมาชิกนิตยสารดุลพาห ปี 2560
 1. ใบสั่งจองสมาชิกนิตยสารดุลพาห
สายด่วนสุขาวดี
การขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝังศพ เป็นกรณีพิเศษ
 1. การขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝังศพ เป็นกรณีพิเศษ

การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงศพ หีบเพลิง และดินฝังศพ
 1. การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงศพ หีบเพลิง และดินฝังศพ
 2. ขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิง
 3. ขั้นตอนการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

การขอหีบศพพระราชทาน
 1. การขอหีบศพพระราชทาน

ตัวอย่างแผ่นพับ
 1. ตัวอย่างแผ่นพับ

เอกสารข้อมูล
 1. เอกสารข้อมูล

แบบฟอร์มแจ้งข่าวงานฌปนกิจศพ
 1. แบบฟอร์มแจ้งข่าวงานฌปนกิจศพ

สิทธิ์ในเงินบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ
 1. สิทธิ์ในเงินบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ

กิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยการบริหารจัดการขยะเพื่อลดมลพิษของหน่วยงานในส่วนกลาง
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรประจำปี
วันที่23 ก.พ.2560 หัวข้อ -ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 1. ศย019(ส)/183
 2. รายชื่อสำนักบริหารกลาง
 3. รายชื่อกองสวัสดิการ
 4. รายชื่อสำนักรักษาความปลอดภัย
 5. รายชื่อหน่วยตรวจราชการ

วันที่6 มี.ค.2560หัวข้อ-ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย
 1. รายชื่อสำนักบริหารกลาง
 2. รายชื่อกองสวัสดิการ
 3. รายชื่อสำนักรักษาความปลอดภัย
 4. รายชื่อหน่วยตรวจราชการ

วันที่3 เม.ย.2560 หัวข้อ-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1
 1. รายชื่อสำนักบริหารกลาง
 2. รายชื่อกองสวัสดิการ
 3. รายชื่อสำนักรักษาความปลอดภัย
 4. รายชื่อหน่วยตรวจราชการ

วันที่10 เม.ย.2560 หัวข้อ-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2
 1. รายชื่อสำนักบริหารกลาง
 2. รายชื่อกองสวัสดิการ
 3. รายชื่อสำนักรักษาความปลอดภัย
 4. รายชื่อหน่วยตรวจราชการ

วันที่24 เม.ย.2560 หัวข้อ-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3
 1. รายชื่อสำนักบริหารกลาง
 2. รายชื่อกองสวัสดิการ
 3. รายชื่อสำนักรักษาความปลอดภัย
 4. รายชื่อหน่วยตรวจราชการ

วันที่1พ.ค.2560 หัวข้อ-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 4
 1. รายชื่อสำนักบริหารกลาง
 2. รายชื่อกองสวัสดิการ
 3. รายชื่อสำนักรักษาความปลอดภัย
 4. รายชื่อหน่วยตรวจราชการ

วันที่19 เม.ย.2560หัวข้อ-การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานศาลยุติธรรม
 1. รายชื่อสำนักบริหารกลาง
 2. รายชื่อกองสวัสดิการ
 3. รายชื่อสำนักรักษาความปลอดภัย
 4. รายชื่อหน่วยตรวจราชการ

วันที่2 พ.ค.2560หัวข้อ-การปฏิบัติราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 1. รายชื่อสำนักบริหารกลาง
 2. รายชื่อกองสวัสดิการ
 3. รายชื่อสำนักรักษาความปลอดภัย
 4. รายชื่อหน่วยตรวจราชการ

แบบฟอร์ม
หนังสือเวียน

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ