สำนักบริหารกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
กิจกรรมศาลยุติธรรมพบประประชาชน ประจำปี 2561
กำหนดการพระราชพิธี รัฐพิธี ประจำปี 2561
มูลนิธิปกเกล้าตุลาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สายด่วนสุขาวดี
กิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยการบริหารจัดการขยะเพื่อลดมลพิษของหน่วยงานในส่วนกลาง
แบบฟอร์ม
หนังสือเวียน
หนังสือเวียน
 1. แจ้งสถานที่ที่ทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒ และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7
 2. แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค ๔
 3. จิตอาสาพระราชทานตามเเนวพระราชดำริ
 4. รายงานใบรับเงิน เล่มที่ 3๕๙๑๗ เลขที่ ๒๐๑ ถึง ๒๙๐ (แบบต่อเนื่อง) ของศาลจังหวัดนครพนมสูญหาย
 5. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
 6. แจ้งสถานที่ทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
 7. รายงานใบรับเงิน เล่มที่ 33627 เลขที่ 299,300 (แบบต่อเนื่อง) ของศาลจังหวัดชัยนาทหาย
 8. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลจังหวัดปราจีนบุรีและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
 9. ขอเชิญเป็นส่วนร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 10. การค้นหาหนังสือเวียน
 11. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
 12. การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
 13. การประดับธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
 14. การสื่อสารภายในของสำนักงานศาลยุติธรรม
 15. แจ้งสถานที่ทำการและหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค 9 ศาลจังหวัดเชียงคำ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1,ภาค 3,ภาค 4,ภาค 5,ภาค 6,ภาค 8 และภาค 9
 16. รายงานใบรับเงิน เล่มที่ ๒๘๔๗๐ (แบบต่อเนื่อง) ของศาลจังหวัดพระโขนงสูญหาย
 17. แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารใหม่สำนักบริหารกลาง กลุ่มสารบรรณกลางและข้อมูลสารสนเทศ งานสารบรรณสำนักงานศาลยุติธรรม
 18. รายงานใบรับเงินค่าส่งคำคู่ความของศาลจังหวัดมหาสารคามสูญหาย
 19. แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค ๘
 20. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
 21. รายงานใบรับเงินของศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย สูญหาย
 22. ปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดีของศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
 23. รายงานใบรับเงินของศาลจังหวัดบุรีรัมย์สูญหาย
 24. การจัดกิจกรรมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
 25. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลแรงงานภาค ๙
 26. รายงานใบรับเงินในราชการศาลยุติธรรมของศาลแขวงพัทยาสูญหาย
 27. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลจังหวัดหนองคาย
 28. ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐวานูอาตูถึงแก่อสัญกรรม
 29. การดำเนินการเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
 30. ขอเชิญร่วมกิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 31. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
 32. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 33. กำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำสนง.ปปท. (ปท)
 34. ปรับปรุงแนวทางตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ของข้าราชการ
 35. จัดทำใบเเทรกสำหรับสมุดโทรศัพท์ศาลยุติธรรมฉบับผู้บริหาร รอบโยกย้าย เมษายน ๒๕๕๙
 36. แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 37. แจ้งรายละเอียดของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
 38. รายงานใบรับเงิน เล่มที่ 30676 เลขที่ 465 (แบบต่อเนื่อง) ของศาลจังหวัดชัยนาทหาย
 39. ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
 40. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
 41. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำลายหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
 42. ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประสบอุทกภัย
 43. การเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชองค์เดิม
 44. ศาลจังหวัดนครปฐมรายงานใบรับเงินในราชการศาลยุติธรรมสูญหาย
 45. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ของทางราชการ พ.ศ. 2551
 46. ศาลอุทธรณ์ภาค 5 จะย้ายที่ทำการไปยังอาคารศาลอุทธรณ์ภาค ๕ หลังใหม่
 47. โปรแกรมระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศาลยุติธรรม (E-PHONEBOOK)
 48. การดำเนินงานจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 49. การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 50. แจ้งสถานที่ที่ทำการของศาลจังหวัดนครนายก,ศาลจังหวัดระยองและศาลแขวงดุสิต
 51. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีและศาลจังหวัดอุดรธานี
 52. ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 53. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
 54. แจ้งสถานที่ที่ทำการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยาและศาลจังหวัดพังงา
 55. เปลี่ยนแปลงกำหนดการย้ายอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
 56. แจ้งย้ายที่ทำการอาคารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑
 57. ขอส่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 58. แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ
 59. นางประไพ ภาคสุโพธิ์ มารดาของ นางสาวสุวรี ภาคสุโพธิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ สังกัดสำนักงานประจำศาลแขวงปทุมวัน ได้ถึงแก่กรรม
 60. รายงานใบรับเงิน เล่มที่ 36260 เลขที่ 60 (แบบต่อเนื่อง) ของศาลแขวงชลบุรี สูญหาย
 61. แจ้งย้ายสถานที่ทำการของศาลเยวาชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
 62. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
 63. แจ้งย้ายสถานที่ทำการศาลแรงงานภาค 2 (สาขาระยอง) และเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
 64. ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาศาลยุติธรรมประจำปี ๒๕๖๑
 65. รายงานใบรับเงินของศาลจังหวัดหล่มสักสูญหาย
 66. รายงานใบรับเงินของศาลแขวงนครศรีธรรมราชสูญหาย
 67. รายงานใบรับเงินของศาลแขวงทุ่งสงสูญหาย
 68. แจ้งย้ายสถานที่ทำการของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

23

ด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี  แจ้งว่า นางทอง คล้ายสุบรรณ มารดาของนายสท้าน คล้ายสุบรรณ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ สังกัด สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้    วันที่ ๒๓ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดโคกโพธิ์ ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี    วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา  พิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดโคกโพธิ์ ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  
อ่านข่าว