สำนักบริหารกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

77

ด้วย นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ องคมนตรี อดีตประธานศาลฎีกา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ได้ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคไขกระดูกทำงานผิดปกติ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีหมายกำหนดการ ดังนี้     วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ (สวดพระอภิธรรม ๑ จบ) และจะมีพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ศาลาบัณณรสภาค แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร     วันที่ ๒๐ – ๒๕  มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา  พิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ศาลาบัณณรสภาค แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร     ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา

อ่านข่าว

แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
กำหนดการพระราชพิธีและรัฐพิธีรประจำปี 2559
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สายด่วนสุขาวดี
กิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยการบริหารจัดการขยะเพื่อลดมลพิษของหน่วยงานในส่วนกลาง
หนังสือเวียน

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ