สำนักบริหารกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand
ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

60

ด้วยศาลอุทธรณ์ภาค ๖ แจ้งว่า นางเฮียง แซ่โง้ว มารดาของนายพีระพงษ์ เธียรประดับ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้                                           วันที่  ๒๒ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดพระงาม ศาลา ๑ ถนนหลังสถานีรถไฟ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม                                            และ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา พิธีกงเต็ก ณ วัดพระงาม ศาลา ๑ ถนนหลังสถานีรถไฟ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม                                           วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา พิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดพระงาม ถนนหลังสถานีรถไฟ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม   

อ่านข่าว

แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
กิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยการบริหารจัดการขยะเพื่อลดมลพิษของหน่วยงานในส่วนกลาง
กำหนดการพระราชพิธีและรัฐพิธีรประจำปี 2560
สายด่วนสุขาวดี
แบบฟอร์ม
หนังสือเวียน

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ