สำนักบริหารกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

11

ด้วยศาลอุทธรณ์ แจ้งว่า นายมนตรี วิวัฒน์พนชัย บิดาของนางอรวรรณ อินทวดี ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์  ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคไตวายเรื้อรัง  เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เจ้าภาพ มีกำหนดการ ดังนี้                    วันที่ ๒๙ กันยายน – ๒ ตุลาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดเทพลีลาพระอารามหลวง ศาลา ๒ แขวงหัวหมาก   เขตปางกะปิ กรุงเทพมหานคร                    วันที่ ๓ ตุลาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดเทพลีลาพระอารามหลวง แขวงหัวหมาก เขตปางกะปิ กรุงเทพมหานคร

อ่านข่าว

สายด่วนสุขาวดี
กำหนดการพระราชพิธีและรัฐพิธีรประจำปี 2559
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
กิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยการบริหารจัดการขยะเพื่อลดมลพิษของหน่วยงานในส่วนกลาง
หนังสือเวียน

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ