สำนักบริหารกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

11

ด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่า นายสิทธิชัย รักชู บิดาของนายอธิวัฒน์ รักชู ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ สังกัด สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคปอดติดเชื้อ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เจ้าภาพ มีกำหนดการ ดังนี้         วันที่ ๒๑ – ๒๗ เมษายน  ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง) ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง         วันที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา พิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง) ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

อ่านข่าว

แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค ๔
 1. แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค ๔

แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีและศาลจังหวัดอุดรธานี
 1. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีและศาลจังหวัดอุดรธานี

แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
 1. ศย ๐๐๕/ว๕๑

แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลอุทธรณ์ภาค ๕
 1. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลอุทธรณ์ภาค ๕

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค ๘
 1. แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค ๘

แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
 1. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

แจ้งย้ายที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก และเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
 1. แจ้งย้ายที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก และเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์

แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลจังหวัดปัตตานี
 1. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลจังหวัดปัตตานี

แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลแรงงานภาค ๙
 1. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลแรงงานภาค ๙

แจ้งสถานที่ทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
 1. ว.792

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารใหม่สำนักบริหารกลาง กลุ่มสารบรรณกลางและข้อมูลสารสนเทศ งานสารบรรณสำนักงานศาลยุติธรรม
 1. ว.819

หนังสือบริการ
ใบสั่งจองสมาชิกนิตยสารดุลพาห ปี 2560
 1. ใบสั่งจองสมาชิกนิตยสารดุลพาห
สายด่วนสุขาวดี
การขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝังศพ เป็นกรณีพิเศษ
 1. การขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝังศพ เป็นกรณีพิเศษ

การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงศพ หีบเพลิง และดินฝังศพ
 1. การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงศพ หีบเพลิง และดินฝังศพ
 2. ขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิง
 3. ขั้นตอนการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

การขอหีบศพพระราชทาน
 1. การขอหีบศพพระราชทาน

ตัวอย่างแผ่นพับ
 1. ตัวอย่างแผ่นพับ

เอกสารข้อมูล
 1. เอกสารข้อมูล

แบบฟอร์มแจ้งข่าวงานฌปนกิจศพ
 1. แบบฟอร์มแจ้งข่าวงานฌปนกิจศพ

สิทธิ์ในเงินบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ
 1. สิทธิ์ในเงินบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ

กิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยการบริหารจัดการขยะเพื่อลดมลพิษของหน่วยงานในส่วนกลาง
กำหนดการพระราชพิธีและรัฐพิธีรประจำปี 2560
หนังสือเวียน
 1. หนังสือเวียน

กำหนดการพระราชพิธีและรัฐพิธี วางพวงมาลา วางพานพุ่ม ลงนามถวายพระพรประจำปี ๒๕๖๐
 1. กำหนดการพระราชพิธีและรัฐพิธี วางพวงมาลา วางพานพุ่ม ลงนามถวายพระพรประจำปี ๒๕๖๐

ตารางเวรเข้าเฝ้าฯ งานพระราชพิธี รัฐพิธี ประจำปี ๒๕๖๐
 1. ตารางเวรเข้าเฝ้าฯ งานพระราชพิธี รัฐพิธี ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรประจำปี
แบบฟอร์ม
หนังสือเวียน

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ