สำนักบริหารกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
กำหนดการพระราชพิธีและรัฐพิธี ประจำปี 2560
ซุ้มดอกไม้จันทน์ของศาลยุติธรรม
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สายด่วนสุขาวดี
กิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยการบริหารจัดการขยะเพื่อลดมลพิษของหน่วยงานในส่วนกลาง
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรประจำปี
แบบฟอร์ม
หนังสือเวียน
หนังสือเวียน
 1. แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค ๔
 2. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
 3. แจ้งสถานที่ทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
 4. ขอเชิญเป็นส่วนร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 5. การค้นหาหนังสือเวียน
 6. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
 7. การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
 8. การประดับธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
 9. การสื่อสารภายในของสำนักงานศาลยุติธรรม
 10. แจ้งสถานที่ทำการและหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค 9 ศาลจังหวัดเชียงคำ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1,ภาค 3,ภาค 4,ภาค 5,ภาค 6,ภาค 8 และภาค 9
 11. รายงานใบรับเงิน เล่มที่ ๒๘๔๗๐ (แบบต่อเนื่อง) ของศาลจังหวัดพระโขนงสูญหาย
 12. แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารใหม่สำนักบริหารกลาง กลุ่มสารบรรณกลางและข้อมูลสารสนเทศ งานสารบรรณสำนักงานศาลยุติธรรม
 13. รายงานใบรับเงินค่าส่งคำคู่ความของศาลจังหวัดมหาสารคามสูญหาย
 14. แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลแรงงานภาค ๘
 15. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
 16. การจัดกิจกรรมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
 17. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศาลแรงงานภาค ๙
 18. รายงานใบรับเงินในราชการศาลยุติธรรมของศาลแขวงพัทยาสูญหาย
 19. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลจังหวัดหนองคาย
 20. ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐวานูอาตูถึงแก่อสัญกรรม
 21. การดำเนินการเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
 22. ขอเชิญร่วมกิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 23. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
 24. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 25. กำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำสนง.ปปท. (ปท)
 26. ปรับปรุงแนวทางตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ของข้าราชการ
 27. จัดทำใบเเทรกสำหรับสมุดโทรศัพท์ศาลยุติธรรมฉบับผู้บริหาร รอบโยกย้าย เมษายน ๒๕๕๙
 28. แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 29. แจ้งรายละเอียดของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
 30. รายงานใบรับเงิน เล่มที่ 30676 เลขที่ 465 (แบบต่อเนื่อง) ของศาลจังหวัดชัยนาทหาย
 31. ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
 32. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
 33. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำลายหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
 34. ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประสบอุทกภัย
 35. การเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชองค์เดิม
 36. ศาลจังหวัดนครปฐมรายงานใบรับเงินในราชการศาลยุติธรรมสูญหาย
 37. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ของทางราชการ พ.ศ. 2551
 38. ศาลอุทธรณ์ภาค 5 จะย้ายที่ทำการไปยังอาคารศาลอุทธรณ์ภาค ๕ หลังใหม่
 39. การดำเนินงานจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 40. การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 41. แจ้งสถานที่ที่ทำการของศาลจังหวัดนครนายก,ศาลจังหวัดระยองและศาลแขวงดุสิต
 42. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีและศาลจังหวัดอุดรธานี
 43. แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

21

ด้วยศาลอุทธรณ์ภาค ๗ แจ้งว่า นางชุนกุ้ย แซ่หว่อง มารดาของนางมาลี ศิรามาศ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ  เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้    วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา พิธีรดน้ำศพ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ศาลา ๗ พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี    วันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ศาลา ๗ พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี    วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา พิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
อ่านข่าว