สำนักบริหารกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

473

ด้วยศาลฎีกากำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส  การทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารศาลฎีกา ในการนี้ สำนักงานศาลยุติธรรม จึงขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดขอให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์สำนักบริหารกลาง  www.gad.coj.go.th

อ่านข่าว

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
แจ้งย้ายที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
สายด่วนสุขาวดี
กิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยการบริหารจัดการขยะเพื่อลดมลพิษของหน่วยงานในส่วนกลาง
กำหนดการพระราชพิธีและรัฐพิธีรประจำปี 2559
หนังสือเวียน

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ