สำนักบริหารกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ยอดเงินรวมจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดเตรียมอาหารในการถวายดอกไม้จันทน์ประจำซุ้มของศาลยุติธรรม

ยอดเงินรวมจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดเตรียมอาหารในการถวายดอกไม้จันทน์ประจำซุ้มของศาลยุติธรรม
ยอดเงินรวมจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 มียอดเงินสมทบทุนรวมเป็นจำนวนเงิน 4,903,149 บาท