สำนักบริหารกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

แจ้งถึงแก่กรรม นายสนิท กุลเจริญ อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ บิดาของนางปรียนันท์ กุลเจริญ เดชภิรัตนมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี


ด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งว่า นายสนิท กุลเจริญ อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ บิดาของนางปรียนันท์ กุลเจริญ เดชภิรัตนมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
  วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและโกฏบรรจุศพ ณ วัดสวนส้ม ศาลาการเปรียญ ชั้นล่าง (ศาลาใหญ่) ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
  วันที่ ๓ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดสวนส้ม ศาลาการเปรียญ ชั้นล่าง (ศาลาใหญ่) ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
  วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา พิธีบรรจุศพ ณ วัดสวนส้ม ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  


เอกสารแนบ