สำนักบริหารกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

แจ้งถึงแก่อนิจกรรม นายโสภณ รัตนากร ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.ว. ตำแหน่งที่ปรึกษาในศาลฎีกา


ด้วยศาลฎีกา แจ้งว่า นายโสภณ รัตนากร ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.ว. ตำแหน่งที่ปรึกษาในศาลฎีกา ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ พิธีรดน้ำศพ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา สวดพระอภิธรรม ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ศาลา ๑๕ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร    วันที่ ๒  – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ศาลา ๑๕ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
   วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา พิธีประชุมเพลิง ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ