สำนักบริหารกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

รายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ (พายุ ปาบึก) ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น.


รายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ (พายุ ปาบึก) ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น.


เอกสารแนบ