สำนักบริหารกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

แจ้งถึงแก่กรรม นายอำนาจ เมธีธรรมาภรณ์ บิดาของนางภคมณฑน์ เมธีธรรมาภรณ์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค ๖


ด้วยศาลอุทธรณ์ภาค ๖ แจ้งว่า นายอำนาจ เมธีธรรมาภรณ์ บิดาของนางภคมณฑน์ เมธีธรรมาภรณ์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งตับ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๑๓ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดสันติยาราม ตำบลป่าพุทรา อำเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 
   วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดสันติยาราม ตำบลป่าพุทรา อำเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร


เอกสารแนบ