สำนักบริหารกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

แจ้งถึงแก่กรรม นางละมัย แซ่เจ็ง มารดาของนางสาวเกล็ดดาว สุจริตานุวัต ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงธนบุรี


ด้วยศาลแขวงธนบุรี แจ้งว่า นางละมัย แซ่เจ็ง มารดาของนางสาวเกล็ดดาว สุจริตานุวัต ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงธนบุรี ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
  วันที่ ๑๓ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดบางปะกอก ศาลา ๑๑ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 
  วันที่ ๑๙  มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา พิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดบางปะกอก แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ