สำนักบริหารกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

แจ้งถึงแก่กรรม นายสมพงษ์ เหมียนย่อง บิดาของนายปโญธรณ์ เหมียนย่อง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ สังกัด สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๑


ด้วยศาลอุทธรณ์ภาค ๑ แจ้งว่า นายสมพงษ์ เหมียนย่อง บิดาของนายปโญธรณ์ เหมียนย่อง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ สังกัด สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคปอดติดเชื้อ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดอุดมวราราม ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
   วันที่ ๑๙  มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา พิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดอุดมวราราม ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง


เอกสารแนบ