สำนักบริหารกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

แจ้งถึงแก่กรรม นายชุบ ชุมภู บิดาของนางสาวนุชนาถ ชุมภู ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด สำนักการคลัง


ด้วยสำนักการคลัง แจ้งว่า นายชุบ ชุมภู บิดาของนางสาวนุชนาถ ชุมภู ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด สำนักการคลัง ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคปอดติดเชื้อ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ บ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
   วันที่ ๑๙  มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุสุสานบ้านพบพระกลาง ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก


เอกสารแนบ